بایگانی برچسب: کتاب داستان کودک

تأثیر مطالعه کتاب داستان کودک بر فرزندان

کتاب داستان کودک

زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه کتاب داستان کودک، برای کودکان زیر دو سال باید از تصاویر رنگی، پر باشد تا کودک را بیشتر جذب کند. آیا خواندن کتاب داستان کودک برای کودکان، می تواند از عوامل مؤثر در رشد ذهنی و رفتاری آن ها محسوب شود؟ دو سه ماهی بیشتر نیست که نام زیبای پدر یا مادر را یدک می […]

Call Now Button