بایگانی برچسب: آموزشگاه موسیقی برای کودکان

معجزه تأثیر موسیقی روی کودک

تأثیر موسیقی روی کودک

زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه تأثیر موسیقی روی کودک از دوران نوزادی و حتی زودتر، یعنی قبل از تولدکودک آغاز می شود. آیا می دانید که در درمان و بهبود نسبی کودک معلول، از تأثیر موسیقی روی کودک می توان استفاده کرد؟ بی شک سخنی بیهوده نیست که می گوییم: بی آنکه قادر به درک موسیقی باشیم، موسیقی را به […]

Call Now Button